Kuumaõhu fritüür

KASUTUSTINGIMUSED 

Viimati värskendatud 4. oktoobril 2022 

SISUKORD 

 1. NÕUETEGEVUS
 2. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
 3. KASUTAJA ESINDUSED
 4. TOOTED
 5. OSTMINE JA MAKSEMINE
 6. TAGASTUSPOLIITIKA
 7. KEELATUD TEGEVUSED
 8. KASUTAJA LÕITUD KAASUSED
 9. KAASUSE LITSENTS
 10. ÜLEVAADE JUHISED
 11. MOBIILIRAKENDUSE LITSENTS 
 12. ESITAMISED
 13. KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIT JA SISU 
 14. SAIDI HALDUS
 15. PRIVAATSUSPOLIITIKA 
 16. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE
 17. MUUDATUSED JA KATKESTUSED
 18. RAKENDATAVAD ÕIGUSAKTID
 19. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 20. PARANDUSED
 21. LAHTIÜTLEMINE
 22. VASTUTUS JA VASTUTUS
 23. HÜVITAMISVASTUS

KASUTAJA. 

 1. MITMESUGUSED
 2. VÕTA ÜHENDUST 
 1. TINGIMUSTEGA NÕEPINGU 

Need kasutustingimused moodustavad juriidiliselt siduva lepingu, mis on sõlmitud teie isiklikult või üksuse (“teie”) nimel ja NetStudio LLC vahel, kes tegutsevad NetStudio nime all (“NetStudio“, “meie” , “meie” või “meie”), mis puudutab teie juurdepääsu ja kasutamist http://www.kuumaohufrituur.ee veebilehel, samuti mis tahes muul meediavormil, meediakanalil, mobiiliveebisaidil või mobiilirakendusel, mis on sellega seotud, lingitud või muul viisil seotud (koos „Sait“). Oleme registreeritud Delaware’is, Ameerika Ühendriikides ja meie registrijärgne asukoht on 5 Union Square West #1157 New York, NY 10003, Ameerika Ühendriigid. Meie KMKR number on 32-0663991. Nõustute, et saidile sisenedes olete kõik need kasutustingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGELSELT KEELATUD SAIDI KASUTAMINE JA PEATE KASUTAMISE KOHE LÕPETAMA. 

Täiendavad tingimused ja dokumendid, mida võidakse aeg-ajalt saidile postitada, on siinkohal sõnaselgelt kaasatud viitena. Jätame endale õiguse teha oma äranägemisel aeg-ajalt käesolevates kasutustingimustes muudatusi või muudatusi. Hoiatame teid kõigist muudatustest, värskendades nende kasutustingimuste „Viimati värskendatud“ kuupäeva, ja te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eriteadet. Veenduge, et kontrolliksite kohaldatavaid tingimusi iga kord, kui kasutate meie saiti, et mõistaksite, millised tingimused kehtivad. Kui jätkate saidi kasutamisega pärast muudetud kasutustingimuste avaldamise kuupäeva, kehtivad teile muudetud kasutustingimuste muudatused ja teid loetakse olevat neist teadlikud ja nendega nõustunud. 

Saidil pakutav teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele üheski jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mis seaks meile selles jurisdiktsioonis või riigis registreerimisnõude. . Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad saidile juurdepääsuks muudest asukohtadest, omal algatusel ja vastutavad ainuisikuliselt kohalike seaduste järgimise eest, kui ja kuivõrd kohalikud seadused on kohaldatavad. 

Sait on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 13-aastased. Kõik kasutajad, kes on alaealised nende jurisdiktsioonis, kus nad elavad (tavaliselt alla 18-aastased), peavad saidi kasutamiseks saama oma vanema või eestkostja loa ja nende otsese järelevalve all. Kui olete alaealine, peate enne saidi kasutamist laskma oma vanemal või eestkostjal need kasutustingimused läbi lugeda ja nendega nõustuda. 

 1. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED 

teisiti, on sait meie omand ja kõik saidil leiduvad lähtekoodid, andmebaasid, funktsioonid, tarkvara, veebisaidi kujundused, heli, video, tekst, fotod ja graafika (koos “sisu”) ning kaubamärgid, teenused kaubamärgid ja neis sisalduvad logod (edaspidi “märgid”) on meie omanduses või kontrolli all või meile litsentsitud ning need on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseaduste ning mitmete muude Ameerika Ühendriikide intellektuaalomandi õiguste ja kõlvatu konkurentsi seadustega, rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega, ja rahvusvahelisi konventsioone. Sisu ja märgid on saidil “NAGU ON” esitatud ainult teie teavitamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud nendes kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ühtki saidi osa ega sisu ega märke kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult kuvada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentsida või muul viisil mis tahes ärilistel eesmärkidel ära kasutada ilma meie eelneva kirjaliku loata. Eeldusel, et teil on õigus seda saiti kasutada, antakse teile piiratud litsents saidile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ning sisu mis tahes osa koopia allalaadimiseks või printimiseks, millele olete saanud nõuetekohase juurdepääsu, ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks kasutada. Jätame endale kõik õigused, mis ei ole teile saidil ja saidil, sisule ja kaubamärkidele selgesõnaliselt antud. 

 1. KASUTAJA ESINDUSED 

Saiti kasutades kinnitate ja garanteerite, et: (1) teil on õigus- ja teovõime ning nõustute täitma käesolevaid kasutustingimusi; (2) te ei ole alla 13-aastane; (3) te ei ole alaealine jurisdiktsioonis, kus te elate, või kui olete alaealine, olete saidi kasutamiseks saanud vanema loa; (4) te ei pääse saidile automaatsete või mitteinimlike vahenditega, ei roboti, skripti või muul viisil; (5) te ei kasuta saiti ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel; ja (6) teie saidi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust. 

Kui esitate mis tahes teavet, mis on ebaõige, ebatäpne, ajakohane või mittetäielik, on meil õigus teie konto peatada või lõpetada ning keelduda saidi (või selle osa) praegusest või tulevasest kasutamisest. 

 1. TOOTED 

Teeme kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada saidil saadaolevate toodete värve, funktsioone, spetsifikatsioone ja üksikasju. Kuid me ei garanteeri, et toodete värvid, funktsioonid, spetsifikatsioonid ja üksikasjad on täpsed, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased või muude vigadeta ning teie elektrooniline ekraan ei pruugi täpselt kajastada toote tegelikke värve ja üksikasju. tooted. Kõik tooted on saadaval vastavalt saadavusele ja me ei saa garanteerida, et tooted on laos. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal ja mis tahes põhjusel katkestada. Kõikide toodete hinnad võivad muutuda. 

 1. OSTUD JA MAKSE 

Aktsepteerime järgmisi makseviise: 

– Visa

– Mastercard

– American Express

– Discover

– PayPal 

– Swedbank, LHV, SEB, Lumor, Big Bank, Nordea

Nõustute esitama kõigi saidi kaudu tehtud ostude kohta kehtivat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Lisaks nõustute viivitamatult värskendama konto- ja makseteavet, sealhulgas e-posti aadressi, makseviisi ja maksekaardi aegumiskuupäeva, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta. Ostude hinnale lisandub meie poolt vajalikuks peetav müügimaks. Võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed tehakse eurodes. 

Nõustute tasuma kõik tasud nende ostude eest kehtivate hindadega ja mis tahes kohalduvad saatmistasud ning volitate meid võtma teie valitud makseteenuse pakkujalt mis tahes sellise summa eest teie tellimuse esitamisel. Jätame endale õiguse parandada

hinnakujunduses esinevaid vigu, isegi kui oleme makset juba taotlenud või saanud. 

Jätame endale õiguse keelduda igast saidi kaudu tehtud tellimusest. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama makseviisi ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- või tarneaadressi. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad. 

 1. TAGASTUSPOLIITIKA 

Enne ostu sooritamist tutvuge meie saidil postitatud tagastuspoliitikaga.

 1. KEELATUD TEGEVUSED 

Te ei tohi saidile juurde pääseda ega seda kasutada muul eesmärgil kui see, milleks me saidi kättesaadavaks teeme. Saiti ei tohi kasutada seoses ühegi äritegevusega, välja arvatud need, mis on meie poolt spetsiaalselt heaks kiidetud või heaks kiidetud. 

Saidi kasutajana nõustute mitte:

 • süstemaatiliselt hankima saidilt andmeid või muud sisu, et luua või koostada otseselt või kaudselt kogu, kompilatsioon, andmebaas või kataloog ilma meie kirjaliku loata.
 • Meid ja teisi kasutajaid petta, petta või eksitada, eriti mis tahes katsel saada teada tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole.
 • Vältida, keelata või muul viisil häirida saidi turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või jõustavad piiranguid saidi ja/või sellel sisalduva sisu kasutamisele.
 • Meie arvates halvustada, tuhmistada või muul viisil kahjustada meid ja/või saiti.
 • Kasutage saidilt saadud teavet teise isiku ahistamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks.
 • Kasutage meie tugiteenuseid ebaõigesti või esitage valeteateid kuritarvitamise või üleastumise kohta.
 • Kasutage saiti viisil, mis ei ole kooskõlas kehtivate seaduste või määrustega.
 • Osalege saidi volitamata raamimises või linkimises.
 • Laadige üles või edastage (või proovige üles laadida või edastada) viiruseid, Trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähtede liigne kasutamine ja rämpsposti saatmine (pidev korduva teksti postitamine), mis segab mis tahes osapoole katkematut saidi kasutamist ja nautimist või muudab, kahjustab, häirib, muudab või segab saidi kasutamist, funktsioone, funktsioone, toimimist või hooldust.
 • Osalege süsteemi mis tahes automatiseeritud kasutamises, näiteks kasutage skripte kommentaaride või sõnumite saatmiseks või kasutage andmekaeve, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise tööriistu.
 • Kustutage mis tahes sisust autoriõiguse või muude omandiõiguste teatis.
 • Proovige esineda teise kasutaja või isikuna või kasutada teise kasutaja kasutajanime.
 • Laadige üles või edastage (või proovige üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas ilma piiranguteta selged graafika vahetusvormingud (“gifid”), 1 × 1 pikslid, veebivead, küpsised , või muud sarnased seadmed (mõnikord nimetatakse neid nuhkvaraks või passiivseteks kogumismehhanismideks või arvutiteks).
 • Saidi või saidiga ühendatud võrkude või teenuste häirimine, häirimine või liigse koormuse tekitamine.
 • Ahistada, häirida, hirmutada või ähvardada kõiki meie töötajaid või agente, kes on seotud saidi mis tahes osa teile pakkumisega.
 • Püüdke mööda minna saidi mis tahes meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu saidile või saidi mis tahes osale.
 • Kopeerige või kohandage saidi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muu kood.
 • Välja arvatud kohaldatavate seadustega lubatud juhtudel, dešifreerida, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis sisaldab või mis tahes viisil moodustab saidi osa.
 • Kasutage, käivitage, arendage või levitage mis tahes automatiseeritud süsteeme, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes ämblikut, robotit, petuutiliiti, kaabitsat või võrguühenduseta lugejat, mis pääseb saidile, välja arvatud juhul, kui see võib olla tavapärase otsingumootori või Interneti-brauseri kasutamise tulemus, või mis tahes volitamata skripti või muu tarkvara kasutamine või käivitamine.
 • Kasutage saidil ostude tegemiseks ostuagendit või ostuagenti.
 • Kasutage saiti volitamata, sealhulgas koguge elektrooniliselt või muul viisil kasutajate kasutajanimesid ja/või e-posti aadresse, et saata soovimatuid e-kirju või luua kasutajakontosid automatiseeritud vahenditega või valedel ettekäänetel.
 • Kasutage saiti osana meiega konkureerimiseks või saidi ja/või sisu muul viisil kasutamiseks mis tahes tulu teeniva tegevuse või äritegevuse jaoks.
 • Kasutage saiti kaupade ja teenuste reklaamimiseks või müümiseks. 
 1. KASUTAJA LÕITLETUD KAASUSED 

Sait ei paku kasutajatel sisu esitada ega postitada. Võime anda teile võimaluse luua, esitada, postitada, kuvada, edastada, esitada, avaldada, levitada või edastada meile või saidile sisu ja materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult teksti, kirjutisi, videot, heli, fotosid. , graafikat, kommentaare, soovitusi või isiklikku teavet või muud materjali (ühiselt “panused”). Kaastööd võivad vaadata saidi teised kasutajad ja kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu. Seetõttu võidakse teie edastatud kaastöid käsitleda vastavalt saidi privaatsuspoliitikale. Kaastööde loomisel või kättesaadavaks tegemisel kinnitate ja garanteerite, et: 

 • Teie kaastööde loomine, levitamine, edastamine, avalik kuvamine või esitamine ning juurdepääs, allalaadimine või kopeerimine ei riku ega riku omandiõigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigust, patendit, kaubamärki, ärisaladust või mis tahes kolmanda isiku moraalsed õigused.
 • Olete saidi looja ja omanik või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud, väljaanded ja load kasutamiseks ning selleks, et anda meile, saidi ja teistele saidi kasutajatele volitus kasutada teie kaastöid saidi ja nende poolt kavandatud viisil. Kasutustingimused.
 • Teil on iga teie kaastöös tuvastatava isiku kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba kasutada iga sellise tuvastatava isiku nime või sarnasust, et võimaldada teie kaastööde kaasamist ja kasutamist mis tahes viisil, mis on kavandatud Sait ja need kasutustingimused.
 • Teie kaastööd ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad.
 • Teie kaastööd ei ole pealesunnitud või volitamata reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, kettkirjad, rämpspost, masspostitused ega muud pakkumise vormid.
 • Teie kaastööd ei ole nilbe, nilbe, labane, räpane, vägivaldne, ahistav, laimav, laimav ega muul viisil taunitav (nagu meie määrasime).
 • Teie kaastööd ei naeruväärista, mõnita, halvusta, hirmuta ega kuritarvita kedagi.
 • Teie kaastöid ei kasutata ühegi teise isiku ahistamiseks ega ähvardamiseks (nende mõistete juriidilises tähenduses) ega vägivalla propageerimiseks konkreetse isiku või inimklassi vastu.
 • Teie kaastööd ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, määrust ega reeglit.
 • Teie kaastööd ei riku ühegi kolmanda osapoole privaatsus- ega avalikustamisõigusi.
 • Teie kaastööd ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, mis puudutab lapspornot ega muul viisil mõeldud alaealiste tervise või heaolu kaitsmiseks;
 • Teie kaastööd ei sisalda solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvuse, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega.
 • Teie kaastööd ei riku muul viisil ega linki materjalile, mis rikub käesolevate kasutustingimuste ühtegi sätet ega mis tahes kohaldatavat seadust või määrust. 

Saidi või Turu pakkumiste igasugune kasutamine eelnimetatuid rikkudes rikub käesolevaid kasutustingimusi ja võib muu hulgas kaasa tuua teie saidi ja turu pakkumiste kasutamise õiguste lõpetamise või peatamise. 

 1. KAASUSE LITSENTS 

Teie ja sait nõustute, et võime juurde pääseda, salvestada, töödelda ja kasutada mis tahes teavet ja isikuandmeid, mille te esitate, järgides privaatsuspoliitika tingimusi ja teie valikuid (sealhulgas seadeid). 

Esitades saidi kohta ettepanekuid või muud tagasisidet, nõustute, et saame sellist tagasisidet kasutada ja jagada mis tahes eesmärgil ilma teile hüvitiseta. 

Me ei kinnita teie panuste omandiõigust. Teile jääb kogu oma kaastöö ja mis tahes intellektuaalomandi õigused või muud teie kaastööga seotud omandiõigused. Me ei vastuta teie kaastöös esitatud väidete või esituste eest saidi mis tahes osas. Vastutate ainuisikuliselt oma saidile tehtud kaastööde eest ja nõustute sõnaselgelt vabastama meid igasugusest vastutusest ning hoiduma meie vastu mis tahes õigustoimingutest seoses teie kaastöödega.  

 1. LÄBIVAATAMISE JUHISED 

Võime pakkuda teile saidil alasid arvustuste või hinnangute jätmiseks. Arvustuse postitamisel peate järgima järgmisi kriteeriume: (1) teil peaks olema ülevaatava isiku/üksusega vahetu kogemus; (2) teie arvustused ei tohiks sisaldada solvavat roppusi ega solvavat, rassistlikku, solvavat või vihkamist õhutavat keelt; (3) teie arvustused ei tohiks sisaldada diskrimineerivaid viiteid usutunnistuse, rassi, soo, rahvuse, vanuse, perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse või puude alusel; (4) teie ülevaated ei tohiks sisaldada viiteid ebaseaduslikule tegevusele; (5) negatiivsete arvustuste postitamisel ei tohiks te olla konkurentidega seotud; (6) te ei tohiks teha järeldusi käitumise seaduslikkuse kohta; (7) te ei tohi postitada valesid või eksitavaid avaldusi; ja (8) te ei tohi korraldada kampaaniat, mis julgustab teisi postitama positiivseid või negatiivseid arvustusi. 

Võime arvustusi vastu võtta, tagasi lükata või eemaldada oma äranägemise järgi. Meil ei ole mingit kohustust arvustusi sõeluda või arvustusi kustutada, isegi kui keegi peab arvustusi taunitavaks või ebatäpseks. Arvustused ei ole meie poolt heaks kiidetud ja need ei pruugi esindada meie arvamust ega ühegi meie sidusettevõtte või partneri vaateid. Me ei võta endale vastutust ühegi ülevaatuse ega mis tahes ülevaatusest tulenevate nõuete, kohustuste või kahjude eest. Arvustuse postitamisega annate meile käesolevaga alalise, mitteeksklusiivse, ülemaailmse, kasutustasuta, täielikult tasutud, loovutatava ja all-litsentsitava õiguse ja litsentsi reprodutseerida, muuta, tõlkida, mis tahes viisil edastada, kuvada, esitada, ja/või levitada kogu arvustusega seotud sisu. 

 1. MOBIILIRAKENDUSE LITSENTS 

Kasutage litsentsi 

Kui pääsete Marketplace’i pakkumistele juurde mobiilirakenduse kaudu, anname teile tühistatava, mitteeksklusiivse, mitteülekantava, piiratud õiguse installida ja kasutada mobiilirakendust teile kuuluvates või teie kontrollitavates juhtmeta elektroonilistes seadmetes ning juurdepääsu ja kasutamise õiguse. mobiilirakendust sellistes seadmetes rangelt kooskõlas käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimustega. Te ei tohi: (1) rakendust dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti võtta, tuletada lähtekoodi ega dekrüpteerida, välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud juhtudel; (2) teha rakendusest mis tahes muudatusi, kohandamist, täiustamist, täiustamist, tõlkimist või tuletatud tööd; (3) rikkuda mis tahes kohaldatavaid seadusi, reegleid või eeskirju, mis on seotud teie juurdepääsu või rakenduse kasutamisega; (4) eemaldada, muuta või varjata meie või rakenduse litsentsiandjate poolt postitatud mis tahes omandiõiguse teatist (sealhulgas autoriõiguse või kaubamärgi teatist); (5) kasutada rakendust mis tahes tulu teenivaks ettevõtmiseks, äriliseks ettevõtteks või muuks otstarbeks, milleks see ei ole loodud ega mõeldud; (6) tegema rakenduse kättesaadavaks võrgu või muu keskkonna kaudu, mis võimaldab juurdepääsu või kasutamist mitmele seadmele või kasutajale korraga; (7) kasutada rakendust toote, teenuse või tarkvara loomiseks, mis on rakendusega otseselt või kaudselt konkureeriv või seda mingil viisil asendav; (8) kasutada rakendust automaatsete päringute saatmiseks mis tahes veebisaidile või soovimatute kommertskirjade saatmiseks; või (9) kasutada mis tahes varalist teavet või meie liideseid või muud meie intellektuaalomandit mis tahes rakenduste, tarvikute või seadmete kavandamisel, arendamisel, tootmisel, litsentsimisel või levitamisel koos rakendusega kasutamiseks. 

Apple ja Android seadmed 

Järgmised tingimused kehtivad siis, kui kasutate Marketplace’i pakkumistele juurdepääsuks Apple Store’ist või Google Playst saadud mobiilirakendust (kumbki “rakenduse levitaja”): (1) teile meie mobiilirakenduse jaoks antud litsents on piiratud mitte ainult -üleantav litsents rakenduse kasutamiseks seadmes, mis kasutab Apple iOS-i või Androidi operatsioonisüsteeme vastavalt kohaldatavatele rakenduste levitaja teenusetingimustes sätestatud kasutusreeglitele; (2) vastutame mobiilirakenduse hooldus- ja tugiteenuste osutamise eest, nagu on täpsustatud käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimustes või muul viisil kohaldatava seadusega nõutud viisil, ning te tunnistate, et Rakenduste levitajal ei ole mingit kohustust pakkuda mobiilirakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuseid; (3) kui mobiilirakendus ei vasta mis tahes kohaldatavale garantiile, võite teavitada kohaldatavat rakenduste levitajat ning rakenduse levitaja võib vastavalt oma tingimustele ja eeskirjadele ostuhinna tagastada, kui see on olemas, mobiilirakenduse eest tasunud ja kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei ole Rakenduse levitajal mobiilirakenduse suhtes mingeid muid garantiikohustusi; (4) kinnitate ja garanteerite, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mille USA valitsus on nimetanud “terrorismi toetavaks” riigiks ja (ii) te ei ole loetletud mis tahes USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirjas; (5) peate mobiilirakenduse kasutamisel järgima kehtivaid kolmanda osapoole lepingutingimusi, nt kui teil on VoIP-rakendus, ei tohi te mobiilirakendust kasutades rikkuda nende traadita andmesideteenuse lepingut; ja (6) tunnistate ja nõustute, et rakenduste levitajad on käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimuste kolmandast osapoolest kasusaajad ning et igal rakenduse levitajal on õigus (ja arvatakse, et neil on õigus). nõustunud õigusega) jõustada käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimusi teie kui kolmandast isikust kasusaaja vastu. 

 1. ESITAMISED 

Teate ja nõustute, et kõik teie poolt meile esitatud küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave saidi või turu pakkumiste kohta („Esitlused“) on mittekonfidentsiaalne ja saavad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ning meil on õigus neid esildisi piiramatult kasutada ja levitada mis tahes seaduslikul eesmärgil, kas ärilisel või muul eesmärgil, ilma teile tunnustuse või hüvitiseta. Loobute käesolevaga kõikidest moraalsetest õigustest mis tahes selliste esitiste suhtes ja garanteerite, et kõik sellised esitused on teie originaalid või et teil on õigus selliseid esildisi esitada. Nõustute, et meie esitustes sisalduva mis tahes väidetava või tegeliku rikkumise või mis tahes omandiõiguse ebaseadusliku omastamise eest ei saa meie vastu hagi esitada.

 1. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID JA SISU

Sait võib sisaldada (või teile võidakse saata saidi või Marketplace’i pakkumiste kaudu) linke teistele veebisaitidele (“kolmanda osapoole veebisaidid”), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot. , teave, rakendused, tarkvara ja muu sisu või üksused, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või pärinevad kolmandatelt isikutelt (“Kolmanda osapoole sisu”). Selliseid kolmandate osapoolte veebisaite ja kolmandate osapoolte sisu me ei uuri, jälgi ega kontrolli nende täpsust, asjakohasust ega täielikkust ning me ei vastuta ühegi saidi kaudu ligipääsetava kolmanda osapoole veebisaidi ega veebisaidile postitatud kolmanda osapoole sisu eest. , mis on saidi kaudu saadaval või sellelt installitud, sealhulgas sisu, täpsus, solvavus, arvamused, usaldusväärsus, privaatsustavad või muud kolmandate isikute veebisaitide või kolmandate osapoolte sisu poliitikad. Kolmandate osapoolte veebisaitide või mis tahes kolmanda osapoole sisu kaasamine, linkimine või kasutamise või installimise lubamine ei tähenda meiepoolset nende heakskiitu või kinnitamist. Kui otsustate saidilt lahkuda ja pääseda juurde kolmandate osapoolte veebisaitidele või kasutada või installida mis tahes kolmanda osapoole sisu, teete seda omal riisikol ja peaksite teadma, et need kasutustingimused enam ei kehti. Peaksite üle vaatama kohaldatavad tingimused ja eeskirjad, sealhulgas privaatsus- ja andmete kogumise tavad, mis tahes veebisaidil, millele sellelt saidilt navigeerite või mis on seotud mis tahes rakendustega, mida kasutate või saidilt installite. Kõik ostud, mida teete kolmandate isikute veebisaitide kaudu, tehakse teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust selliste ostude eest, mis on eranditult teie ja kohaldatava kolmanda osapoole vahel. Nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmandate osapoolte veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning hoiate meid kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks hoiate meid kahju eest mis tahes teile tekitatud kahju või teile tekitatud kahju eest, mis on seotud mis tahes kolmanda osapoole sisuga või mis tahes viisil sellest tulenev või mis tahes kokkupuutest kolmanda osapoole veebisaitidega. 

 1. SAIDI HALDUS 

Jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: (1) jälgida Saiti käesolevate kasutustingimuste rikkumiste suhtes; (2) võtma asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie äranägemisel rikub seadust või käesolevaid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teavitama sellisest kasutajast õiguskaitseorganiid; (3) oma äranägemisel ja piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata kättesaadavust või keelata (tehnoloogiliselt võimalikul määral) mis tahes teie kaastööd või selle osa; (4) oma äranägemisel ja ilma piiranguteta, etteteatamise või vastutuseta eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis tahes viisil meie süsteemidele koormavad; ja (5) haldab saiti muul viisil viisil, mis on kavandatud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning saidi ja turupakkumiste nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

 1. PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Me hoolime andmete privaatsusest ja turvalisusest. Vaadake üle meie privaatsuspoliitika: https://www.kuumaohufrituur.ee/privaatsus/. Saiti või turu pakkumisi kasutades nõustute järgima meie privaatsuspoliitikat, mis on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse. Pange tähele, et saidi ja turuplatsi pakkumised asuvad Bulgaarias. Kui pääsete saidile või turuplatsi pakkumistele juurde mis tahes muust maailma piirkonnast, mille isikuandmete kogumist, kasutamist või avaldamist reguleerivad seadused või muud nõuded erinevad Bulgaarias kehtivatest seadustest, siis jätkate saidi kasutamisega edasi oma andmed Bulgaariasse ja annate selgesõnalise nõusoleku oma andmete edastamiseks Bulgaariasse ja nende töötlemiseks Bulgaarias. 

 1. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE 

Need kasutustingimused jäävad täielikult jõusse, kuni te seda saiti kasutate. ILMA KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTE MUID SÄTEID PIIRAMATA JÄTAME JÄTME ÕIGUSE AINULT OMA VÄLJAARTUSEL NING ILMA TEATISE VÕI VASTUTUSETA KEELDA JUURDEPÄÄS SAIDELE JA TURUKOHA PAKKUMISE PAKKUMISELE NING KASUTAMISEKS. MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI MITTE PÕHJUSETA, KAASA arvatud PIIROMADEGA KÄESOLEVAS KASUTUSTINGIMUSES VÕI MÕISTLISELT KOHALDATAVAS SEADUSES VÕI MÄÄRUSES ESITATUD ESINDUSE, GARANTII VÕI KEPTI RIKKUMISE PUHUL. VÕIME LÕPETADA TEIE KASUTAMISE VÕI OSALEMISE SAIDI JA TURUPAKKUMISE PAKKUMISTEGA VÕI KUSTUTADA SISU VÕI TEABE, MIS TEIE IGAL AJAL HOIATATA POSTITATE, OMA AINULT OMA VÄLJAARTULT. 

Kui lõpetame või peatame teie konto mingil põhjusel, on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võlts- või laenatud nime või mis tahes kolmanda osapoole nime all, isegi kui te võite tegutseda kolmanda isiku nimel. pidu. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta asjakohaseid juriidilisi meetmeid, sealhulgas ilma piiranguteta tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuse alusel hüvitamiseks.

 1. MUUDATUSED JA KATKESTUSED

Jätame endale õiguse muuta, muuta või eemaldada saidi sisu igal ajal või mis tahes põhjusel oma äranägemise järgi ilma ette teatamata. Siiski ei ole meil kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Samuti jätame endale õiguse igal ajal ette teatamata muuta või katkestada kõik Marketplace’i pakkumised või osa neist. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees saidi või turu pakkumiste muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest. 

Me ei saa garanteerida, et saidi ja turu pakkumised on kogu aeg saadaval. Meil võib tekkida riistvara-, tarkvara- või muid probleeme või peame teostama saidiga seotud hooldust, mille tagajärjeks on katkestused, viivitused või vead. Jätame endale õiguse muuta, üle vaadata, värskendada, peatada, katkestada või muul viisil muuta Saiti või Marketplace’i pakkumisi igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid ette teatamata. Nõustute, et me ei vastuta kaotuste, kahjude või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud teie suutmatusest saidile või Marketplace’i pakkumistele juurde pääseda või neid kasutada saidi või turu pakkumiste mis tahes seisaku või katkestamise ajal. Midagi nendes kasutustingimustes ei tõlgendata nii, et see kohustaks meid säilitama ja toetama saiti või turupakkumisi või tegema nendega seoses parandusi, värskendusi või väljalaseid.

 1. KOHALDATAVAD ÕIGUSED

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse Eesti seadustega ning ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingute konventsiooni kasutamine on sõnaselgelt välistatud. Kui teie alaline elukoht on EL-is ja olete tarbija, on teil lisaks teie elukohariigi seaduse kohustuslike sätetega tagatud kaitse. Nii NetStudio LLC kui ka teie nõustute alluma Tallinna kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile, mis tähendab, et võite esitada nõude oma tarbijakaitseõiguste kaitsmiseks seoses käesolevate Kasutustingimustega Eestis või EL riigis kus sa elad. 

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Mitteametlikud läbirääkimised 

Et kiirendada nende kasutustingimustega seotud vaidluste, vaidluste või nõuete (iga „Vaidlused” ja ühiselt „Vaidlused”) lahendamist ja kulude kontrolli all hoidmist, mille olete esitanud kas teie või meie (individuaalselt „pool” ja ühiselt, Lepinguosalised) lepivad pooled kokku, et üritavad enne vahekohtu algatamist kõigepealt mitteametlikult pidada läbirääkimisi mis tahes vaidluste üle (välja arvatud allpool selgesõnaliselt sätestatud vaidlused). Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe lepinguosalise kirjaliku teate alusel teisele lepinguosalisele.

Siduv vahekohus

Kõik käesoleva lepingu poolte vahelistest suhetest tulenevad vaidlused otsustab üks vahekohtunik, kes valitakse Strasbourgis asuva Euroopa Arbitraažikeskuse koosseisu kuuluva Euroopa Arbitraažikohtu vahekohtu ja sisereeglite kohaselt, ja mis kehtivad vahekohtutaotluse esitamise ajal ning mille vastuvõtmine loeb heakskiidu. Vahekohtu asukohaks on Tallinn, Eesti. Menetluskeel on eesti keel. Kohaldatavad materiaalõiguse normid on Eesti õigus.

Piirangud 

Pooled lepivad kokku, et vahekohtumenetlus piirdub poolte vahelise vaidluse lahendamisega eraldi. Seadusega lubatud ulatuses: (a) vahekohtumenetlust ei ühendata ühegi teise menetlusega; (b) there is no right or authority for any Dispute to be arbitrated on a class-action basis or to utilize class action procedures; and (c) there is no right or authority for any Dispute to be brought in a purported representative capacity on behalf of the general public or any other persons. 

Mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtu erandid 

Lepinguosalised lepivad kokku, et ülaltoodud sätted, mis käsitlevad mitteametlikke läbirääkimisi siduvat vahekohtumenetlust, ei kuulu järgmistele vaidlustele: a) vaidlused, mille eesmärk on jõustada või kaitsta lepinguosalise intellektuaalomandi õigusi või mis on seotud nende kehtivusega; (b) mis tahes vaidlused, mis on seotud varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või volitamata kasutamise väidetega või tulenevad nendest; ja (c) mis tahes nõuded ettekirjutuse saamiseks. Kui see säte osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei otsusta kumbki lepinguosaline otsustada käesoleva sätte ebaseaduslikuks või jõustamatuks osutunud osa alla kuuluvate vaidluste lahendamiseks ning sellise vaidluse otsustab pädeva jurisdiktsiooni kohus, mis kuulub loetletud kohtute hulka. eespool nimetatud kohtualluvuses ja lepinguosalised nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule jurisdiktsioonile.

 • PARANDUSED 

Saidil võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud Marketplace’i pakkumistega, sealhulgas kirjeldused, hinnakujundus, saadavus ja mitmesugune muu teave. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada saidil olevat teavet igal ajal ilma ette teatamata. 

 • LAHTIÜTLEMINE 

SAIT ON PAKUTUD NAGU ON JA SAADAVAL NAGU.. NÕUSTATE, ET SAIDITEENUSTE KASUTAMINE ON AINULT TEIE RISKITSEADUSEGA LUBATUD TÄIELIKULT VÄLJA LÕHTUME KÕIGIST OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIIDEST SEOSES SAIDI JA TEIE SELLE KASUTAMISEGA, SEALHALGA PIIRANGUTA KAUDSEEST. ME EI ANNA MITTE GARANTIID VÕI KINNITUSED SAIDI SISU VÕI SELLE SAIDIGA LINGITUD VEEBISAITIDE TÄPSUSE VÕI TÄIELIKUSE KOHTA NING ME EI VÕTA VASTUTUST VÕI VASTUTUST ÜHTEGI VASTUTUST, KOHTUDE 2) ISIKUVIGASTUSED VÕI VARAKAHJUD, MIS TAHES, MIS TÕLJENES TEIE JUURDEPÄÄSEST SADIDELE JA KASUTAMISEst, (3) MIS tahes volitamata JUURDEVEERING MEIE TURVATELE SERVERITELE VÕI KASUTAMINE JA/VÕI MIS TEABESELLEL TALLETATUD, (4) SAIDILE VÕI SADILT EDASTAMISE KÕIK VÕI KATKESTUSED VÕI LÕPETAMINE, (5) VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI SADALISED, MIS VÕIVAD SAIDELE VÕI KAUDU SAIDIL EDADA (MIS TAHES KOLMANDATE POOLT) 6) MIS TAHES SISU JA MATERJALIDE VÕI VEAD VÕI VÄLJAADUSED VÕI SISU KASUTAMISE TÕJENDUSEL TEKITATUD KAOTUSED MUUAL MULUL SAADAVALT TEHTUDME EI GARANTEERI, KINNITA, GARANTEERI VÕI MOBILEERITUD TOOTE EEST VASTUTUST EEST. ÜHTEGI KOLMANDA OSAPOOLT SAIDI KAUDU, ÜHTEGI HÜPERLINGITUD VEEBISAITI, MITTE VEEBISAIDILI VÕI MUUDATUD REKLAAMISTOLLA PAKUNUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST JA KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETE VÕI TEENUSTENAGU TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES KESKKONNAS VÕI Mistahes KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMA OTSUSE NING VAJADUSEL KASUTAMA ETTEVAATUST. 

 • VASTUTUSE PIIRANGUD 

MEIE EGA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID EI VASTUTA MITTE ÜHTEGI JUHUL TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE EEST MISGI OTSESE, KAUDSE, JÄRGMISE, EESMÄRKILISTE, JUHUSLIKU, ERI- VÕI KARISTUSLIKU DATAMISTUSE, L, L, OSTSSIAALSE VÕI KARISTUSLIKU DATAMUSE EEST. VÕI MUUD KAHJUD, MIS TULENEVAD SAIDI KASUTAMIST, ISEGI KUI MEID ON TEATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST. Vaatamata MISGILE VASTUPIDELE SIIN ESITATULE, PIIRATUB MEIE VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES PÕHJUSTEL NING SÕLTUMA TEGEVUSE VORMIS ALATI PIIRATUD VÄIKSEMA SUMMAGA MAKSUTAMISEST kuue USA, USA SUURUSEGA. 6) KUU PERIOOD ENNE MISGI MEETME PÕHJUSE TEKKIMIST VÕI 1000,00 USD. TEATUD USA RIIGI SEADUSED JA RAHVUSVAHELISED SEADUSED EI LUBADA KAUDSE GARANTIIDELE VÕI TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGUD. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE KOHTA, EI VÕI MÕNED VÕI KÕIK EELNÕUDED VÕI PIIRANGUD TEIE KOHTA KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.  

 • HÜVITAMINE 

Nõustute kaitsma, hüvitama ja kahjutuks hoidma meid, sealhulgas meie tütarettevõtteid, sidusettevõtteid ja kõiki meie vastavaid ametnikke, agente, partnereid ja töötajaid mis tahes kaotuse, kahju, vastutuse, nõude või nõudmise eest ja nende eest, sealhulgas mõistlikud advokaadid mis tahes kolmanda isiku tasud ja kulud, mis tulenevad või tulenevad: (1) saidi kasutamisest; (2) käesolevate kasutustingimuste rikkumine; (3) käesolevates kasutustingimustes sätestatud kinnituste ja garantiide mis tahes rikkumine; (4) kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õiguste rikkumine; või (5) mis tahes ilmselge kahjulik tegevus mis tahes teise saidi kasutaja suhtes, kellega olete saidi kaudu ühenduse loonud. Hoolimata eeltoodust jätame endale õiguse teie kulul võtta endale ainuõigus ja kontroll mis tahes küsimuste üle, mille eest olete kohustatud meile hüvitama, ning nõustute tegema teie kulul koostööd meie selliste nõuete kaitsmisel. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid kõigist sellistest nõuetest, toimingutest või menetlustest, mis kuuluvad selle hüvitamise alla, kui sellest teada saame.  

 • KASUTAJA ANDMED

Säilitame teatud andmeid, mille edastate saidile saidi toimimise haldamise eesmärgil, samuti andmeid, mis on seotud saidi kasutamisega. Kuigi teeme andmete regulaarseid rutiinseid varukoopiaid, vastutate ainuisikuliselt kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud saidi kasutamisel tehtud mis tahes tegevusega. Nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või riknemise eest ning loobute käesolevaga kõigist selliste andmete kaotsimineku või riknemise tõttu meie vastu hagi esitamise õigusest 

 • ELEKTROONILINE SIDE, TEHINGUD JA ALLKIRJAD 

Saidi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine on elektrooniline suhtlus. Nõustute elektroonilise side vastuvõtmisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muu teabevahetus, mida me teile elektrooniliselt, e-posti teel ja saidil edastame, vastavad kõigile juriidilistele nõuetele, et selline suhtlus peab toimuma kirjalikult. KÄESOLEVAGA NÕUSTUTE ELEKTROONILISTE ALLKIRJATE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE KIRJELDUSTE KASUTAMISEGA NING SAIDI POOLT ALGATATUD VÕI LÕPETATUD TEHINGUTE TEATISTE, EESKIRJADE JA RAKENDITE ELEKTROONILISE EDASTAMISEGA. Käesolevaga loobute mis tahes seadustest, määrustest, reeglitest, määrustest või muudest seadustest tulenevatest õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad originaalallkirja või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist või makseid või krediidi andmist mis tahes muul viisil. kui elektroonilised vahendid.

 • MITMESUGUSED 

Need kasutustingimused ja kõik meie poolt saidile või saidiga seotud poliitikad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise. Meie suutmatus kasutada või jõustada nende kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Need kasutustingimused kehtivad seadusega lubatud ulatuses. Võime mis tahes või kõik oma õigused ja kohustused teistele igal ajal loovutada. Me ei vastuta kahjude, kahjude, viivituste või tegevusetuse eest, mis on põhjustatud meie mõistlikust kontrollist sõltumatutel põhjustel. Kui mõni nende kasutustingimuste säte või sätte osa leitakse olevat ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, loetakse see säte või sätte osa nendest kasutustingimustest eraldatavaks ning see ei mõjuta ülejäänud osade kehtivust ega jõustatavust. sätted. Nende kasutustingimuste või saidi kasutamise tulemusel ei ole teie ja meie vahel loodud ühisettevõtet, partnerlust, töö- või agentuurisuhet. Nõustute, et neid kasutustingimusi ei tõlgendata meie vastu nende koostamise tõttu. Käesolevaga loobute kõigist kaitsemeetmetest, mis teil võivad põhineda käesolevate kasutustingimuste elektroonilisel kujul ja poolte poolt käesolevate kasutustingimuste täitmiseks allkirjastamata. 

 • VÕTA MEIEGA ÜHENDUST 

Saidiga seotud kaebuse lahendamiseks või saidi kasutamise kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil: 

NetStudio LLC
5 Union Square West #1157 New York, NY 10003, Ameerika Ühendriigid
Tel: +1 603 727 4917

[email protected]